VOLLEYBAL vereniging esro'80

ONTSTAAN ESRO'80

Esro’80 is ontstaan uit een groep volleyballers die eerst bij S.O.V de Kruiskamp speelden. Dat was een Omni-sportvereniging, waar veel verschillende sporten werden beoefend. Vanuit deze vereniging begonnen meerdere sporten, zoals badminton, tafeltennis en basketbal, een eigen vereniging. Zo besloten ook de volleyballers in 1980 hun eigen vereniging te starten. Ze vonden een sponsor in de bar Esro, in die tijd gevestigd in de Kruiskamp. De leden bleven de vereniging trouw en bouwden een solide gezellige vereniging op, genaamd Esro’80 . We speelden in die tijd zowel in de BBVF als in de NEVOBO. In alle opvolgende jaren hadden we voldoende leden om met 4 teams, en enkele jaren met 5 teams, in de BBVF uit te komen. Nu hebben we nog steeds een gezellige vereniging waar met veel plezier gevolleybald wordt.

organisatie

Bestuur

Voorzitter: Maaike Treuren
Secretaris: Maaike Treuren
Penningmeester: Ingrid Willems
Algemeen Bestuurslid: Elske van Zanten
Algemeen Bestuurslid: Frans Thijssen

ESRO’80 Volleybalvereniging