PRIVACY BELEID?

Privacy regalement Esro’80

Inleiding

Overnemen van de oude site.

Wet en regelgeving van oude site.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens van oude site.

Volledige naam;
Geslacht;
Geboortedatum;
Volledig adres;
Mobiel telefoonnummer;
E-mailadressen
Bankrekeningnummer;
Pasfoto 

Als een lid zijn of haar lidmaatschap van opzegt, verwijdert de ledenadministatie de desbetreffende persoonsgegevens.